Corona Update!

Beste (ouders/verzorgers van) ruiters van RC Hitland

Gezien het feit dat het Corona Virus steeds sneller om zich heen grijpt, is het voor ons aanleiding de regels voor het volgen van rijlessen aan te passen. Per direct zijn onderstaande regels van kracht en zullen strikt worden nageleefd:

  • De lessen gaan allemaal vooralsnog gewoon door.
  • Alle rijdende kinderen (tot 16 jaar) worden maximaal door één volwassene begeleid. Heeft u in het gezin meerdere kinderen op dezelfde dag rijden, dan graag ook maar één begeleider mee.
  • U wordt verzocht zich niet langer dan noodzakelijk op het bedrijf te begeven.
  • Bezoekers van buitenaf zijn op het terrein voorlopig niet meer toegestaan.
  • Uiteraard zijn alle eigenaren van pensionpaarden, personeel en lesklanten welkom op het terrein, maar houd alle hygiëneregels in acht en beperk het verblijf op het terrein tot het minimaal noodzakelijke.
  • De bar is geopend voor een kopje koffie, maar probeer ook hier niet te lang te verblijven.

Met deze maatregelen proberen wij zo lang mogelijk open te blijven, want u kunt zich voorstellen dat wanneer het bedrijf zou moeten sluiten met ca 75 paarden op stal dat een groot probleem zal zijn.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking en hopen dat deze maatregelen weer snel overbodig zullen zijn.