Datum: Juli 2023

Bij Manage Hitland kun je meedoen aan F-proeven. Dat zijn dressuurproeven waarbij jij als ruiter wordt beoordeeld door speciale FNRS juryleden. De jury schrijft de cijfers en beoordeling van jouw proef op een protocol dat je na afloop mee naar huis mag nemen. Scoor je gemiddeld minimaal een 6 per onderdeel? Dan wordt in je Ruiterpaspoort een promotiepunt afgestempeld.

1. Algemeen

 1. De data van de wedstrijden worden aangekondigd via www.rchitland.nl en op het bord in de
  kantine. Deze data zijn onder altijd onder voorbehoud van een jury.
 2. De wedstrijdcommissie kan in overleg met de eigenaren bij onvoldoende deelnemers of
  onvoldoende beschikbare paarden worden afgelast.
 3. Deelname aan de FRNS-wedstrijden is mogelijk indien:
  − De ruiter in bezit is van een ruiterpaspoort;
  − De ruiter lid is van RC Hitland
 4. Gelegenheidscombinaties (ruiter niet lid en/of paard niet gestald) mogen uitsluitend starten
  met toestemming van de eigenaren.
 5. De wedstrijdcommissie kan in overleg met de eigenaren een combinatie uitsluiten van
  wedstrijden
 6. Ruiters met een KNHS startpas mogen met deze combinatie niet meedoen aan de FNRS dressuurwedstrijden.

2. Inschrijven

 1. Inschrijven kan bij de bar en bij inschrijving dient er direct betaald te worden.
 2. Er mag om de maand gestart worden (even of oneven maanden).
 3. Inschrijven is mogelijk 8 weken voor de volgende wedstrijd bij de bar in de kantine (even
  maanden nadat de even wedstrijd is gereden, oneven maanden nadat de oneven wedstrijd
  is gereden).
 4. Een ruiter mag zich voor de eerste keer inschrijven na toestemming van de instructrice.
 5. Een ruiter die voor de eerste keer gaat starten kan instromen in categorie F1 t/m F12. De
  instructrice bepaalt in overleg met de ruiter in welke F er ingestroomd wordt.
 6. Elk manege- en leasepony mogen 2 keer per wedstrijd starten.
 7. Wanneer een pony 6- of minder dagen in de lease is, mag buiten de leaser om nog 1 andere
  ruiter starten op deze pony.
 8. Wanneer de startlijst vol is, wordt er een reservelijst gemaakt. Bij afmelding wordt de
  eerstvolgende ruiter van de reservelijst aan de startlijst toegevoegd.

3. Startlijst

 1. Er wordt naar gestreefd te startlijst 1 week voor de wedstrijddag bekend te maken via de
  website. Uitzonderingen op de startvolgorde worden alleen in speciale gevallen mogelijk na
  overleg met de wedstrijdcommissie.
 2. Wanneer een paard kreupel is of om andere reden niet mee kan lopen op de wedstrijddag,
  wordt er in overleg met de instructrice gekeken of er een reservepaard beschikbaar is.

4. Wedstrijddag

 1. De hoogte van het inschrijfgeld is 13,50 voor manegeruiters en 11,50 voor pensionklanten.
 2. Zodra de ruiter is ingeschreven, is de ruiter het startgeld verschuldigd.
 3. Indien de ruiter zich afmeldt, blijft het startgeld verschuldigd. Om wat voor reden er dan ook
  wordt afgemeld.
 4. De wedstrijdcommissie heeft het recht om een ruiter een startverbod op te leggen, wanneer
  deze in de bak verschijnt zonder het inschrijfgeld te hebben voldaan. Ook na het startverbod
  blijft de ruiter het startgeld verschuldigd.
 5. Bij het aanmelden op de wedstrijddag moet een geldig FNRS-ruiterpaspoort worden
  ingeleverd. Het FNRS-ruiterspaspoort is gelding indien het paspoort een actuele jaarzegel bevat. Deze jaarzegel kan na betaling van het FNRS/KNHS jaarfactuur, worden opgehaald bij de bar. Indien er geen geldige jaarzegel in het paspoort zit, kan er niet officieel gestart worden.

5. Kledingvoorschriften (vanuit de KNHS)

 1. De veiligheidsvoorschriften van de manege worden ten aller tijden gehandhaafd.
 2. Een volgens de geldende wettelijk normen goedgekeurde veiligheidshoofddeksel (CE-EN1384) is verplicht voor iedereen die op een paard zit.
 3. Het dragen van rijlaarzen of jodphurlaarsjes in combinatie met gelijk gekeurde gladleren/gladde kunstleren chaps (zonder franjes) is verplicht.
 4. Het wedstrijdtenue bestaat uit:
  • Een rij-jasje, type colbert;
  • Een overhemd, dressuurblouse of wedstrijdshirt met korte of lange mouwen en een hoge
   boord of kol;
  • Een witte, beige of gele rijbroek
 5. Bij warme omstandigheden kan de wedstrijdcommissie in overleg met het jurylid besluiten om in zomertenue te rijden. Hierbij mag de rij-jas worden uitgelaten en rijdt men in een lichtgekleurde blouse, of shirt met korte of lange mouwen. Het dragen van een bodywarmer is hierbij toegestaan.
 6. Handschoenen zijn niet verplicht, maar draagt men deze wel, dan moeten ze lichtgekleurd zijn voor een optimale beoordeling van de handhouding.
 7. De maximale toegestane lengte van een dressuurzweep is voor pony’s 100cm en voor paarden 120 cm inclusief slag. Overmatig gebruik van zweep, teugels en/of sporen wordt bestraft met een waarschuwing. Na één waarschuwing volgt uitsluiting.

6. Paarden en pony’s

 1. Ruiters zijn zelf verantwoordelijk voor het poetsen, vlechten en opzadelen van het paard, maar ook het na verzorgen van het paard en harnachement. Wanneer twee ruiters een paard delen, moeten zij samen afspraken maken.
 2. Het is niet de bedoeling dat de ruiters onnodig veel en lang met de paarden bezig zijn. Zorg ervoor dat het paard voldoende rust op stal krijgt. De wedstrijdcommissie kan ruiters uit de stal sturen, wanneer zijn vinden dat de paarden/ het paard te weinig rust krijgen/krijgt.
 3. Alle paarden moeten worden ingevlochten, tenzij door de wedstrijdcommissie anders aangegeven.
 4. De manegepaarden lopen met het harnachement (hulpteugels en/of beenbescherming) zoals zij ook in de lessen lopen, m.u.v. de sjabrakken.
 5. Er wordt gereden met witte sjabrak, die door de manege beschikbaar wordt gesteld. Het is toegestaan om met eigen witte sjabrak te rijden mits deze goed past.

7. Losrijden

 1. Manegeruiters mogen losrijden vanaf de tijd die aangegeven staat op de startlijst. Hierbij wordt uitgegaan van 15 minuten losrijtijd en 15 minuten uitstappen.
 2. Tijdens het losrijden mogen alleen degenen die op dat moment moeten losrijden zich in de bak bevinden.
 3. Hulp/lesgeven is niet toegestaan tijdens het losrijden.
 4. Het is niet toegestaan om anderen het paard te laten losrijden of uit te stappen.
 5. De ringmeester roept de ruiter naar binnen toe op het moment dat de proef voor de desbetreffende ruiter is begonnen. De ruiter wacht in de binnengang tot hij/zij aan de beurt is.

8. Proeven

 1. Wij rijden onze wedstrijden volgens de ruiteropleiding van de KNHS. Meer informatie over
  de ruiteropleiding is te vinden op de website van de KNHS.
 2. De ruiter zorgt zelf voor een lezer van de proef. De proeven liggen klaar in de bak. De ruiter is zelf altijd verantwoordelijk voor het kennen van de proef en het rijden van de juiste figuren.
 3. De proeven worden beoordeeld door een gecertificeerd FNRS-jurylid. De ruiter ontvangt een promotiepunt wanneer er minimaal 210 punten zijn behaald. Dit promotiepunt wordt door de wedstrijdcommissie in het ruiterpaspoort genoteerd.
 4. Om te promoveren naar een volgende proef moet een aantal promotiepunten worden behaald:
  • F1 en F2: 1 promotiepunt
  • F3 t/m F8: 2 promotiepunten
  • F9 t/m F20: 3 promotiepunten
 5. Er wordt bij de proeven F2, F4, F6, F8, F10 en F12 een theorie-examen afgenomen.
 6. De theorie-examens worden afgenomen bij de eerste keer starten van de proef. Wanneer het examen onvoldoende wordt gemaakt, krijgt de ruiter een tweede kans bij de tweede keer starten van de proef. Indien het examen dan nogmaals onvoldoende gemaakt wordt, dient de ruiter de proef opnieuw te rijden alvorens het examen nogmaals gemaakt mag worden.

Prijsuitreiking

 1. De indeling van de prijscategorieën wordt door de wedstrijdcommissie bepaald.
 2. De uitslag wordt bepaald op basis van het gereden aantal punten. Bij een gelijk puntenaantal wordt de volgorde bepaald in overleg met de jury en wordt eerst gekeken naar de houding, zit en juistheid van de hulpen.
 3. Tijdens de prijsuitreiking ontvangen de deelnemers hun protocol met het gereden aantal punten en het ruiterpaspoort.