Kwartaalbrief 4e kwartaal 2017 Manege Hitland

Beste manegeruiters en pensionklanten,

Voor jullie ligt de nieuwsbrief voor het vierde en laatste kwartaal van 2017

Namens het team van Manege Hitland willen wij iedereen bedanken voor de gezellige en geslaagde  OPEN DAG.

Betalingen
Per 1 Januari 2018 zijn wij genoodzaakt om na drie jaar het lesgeld te verhogen met 1 euro per les of 10 euro per kwartaal, dit komt omdat de kosten de afgelopen tijd ook zijn gestegen.

De klanten van de zondag hebben 14 lessen dit kwartaal maar 31 december vervallen de lessen.
Wij geven de voorkeur aan het betalen per bank. Dus, indien mogelijk, willen we u vragen het lesgeld te pinnen of over te maken. Let goed op dat in de omschrijving duidelijk staat voor wie en voor welke les het is. Let er ook op of de naam van de rekeninghouder overeenkomt met de achternaam van het kind waar de betaling voor is.

Controleer of u het juiste rekeningnummer hebt. Dit is NL45INGB0653233876 t.n.v. A.M. Buizer.

De lessen moeten voor of bij de 1ste les van het kwartaal worden betaald, dit geld ook voor de gehuurde kluisjes.

Lessen afzeggen en inhalen
Als een les minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd, mag deze binnen hetzelfde kwartaal worden ingehaald. Het is ook noodzakelijk dat de lessen voor aanvang van de les voldaan zijn, ook eventuele openstaande bedragen. Als een les te laat wordt afgezegd (ook bij ziekte en dergelijke), dan zal deze worden doorberekend. Ook losse lessen moeten tijdig worden afgezegd, deze zullen anders ook doorberekend worden. Lessen kunnen worden afgezegd per mail (info@rchitland.nl) of per telefoon of aan de bar. Ons personeel is niet de gehele dag achter de bar aanwezig, daardoor is het niet altijd mogelijk om de telefoon te beantwoorden. Doorgaans zijn de gunstigste tijden om de manege te bellen tussen 15.00 en 22.00 uur. Ook indien er niet direct op de mail geantwoord wordt, kunnen wij toch zien wanneer een les minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd.

Opzadelen
Op deze manege is het gebruikelijk dat iedereen zelf zijn of haar paard poetst en opzadelt. Het is dus noodzakelijk dat u hier op tijd aanwezig bent, het liefst een half uur van te voren. Het paard moet goed gepoetst worden en de hoeven moeten worden uitgekrabd. Heeft u nog enige hulp nodig, kunt u dit aangeven aan de bar. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan onze poets- en zadellessen. Wij streven ernaar dat iedereen na enige tijd zelfstandig kan poetsen en zadelen. Na gebruik van de poetsplaats, netjes aanvegen. Na de les dienen de gebruikte spullen netjes en op de juiste plaats teruggehangen te worden.

LET OP ZONDAG 22 OKTOBER HEBBEN WE EEN POETS EN ZADELCURSUS

Leasepaarden
Als u een paard bij ons least, dan mag u daarmee 1x per lease dag een uur vrij rijden. Daarnaast mag u ermee wandelen op het terrein, losgooien in de paddocks en goed na verzorgen. Heb je een leasepony-paard(ook al heb je volle lease) dan mag je niet buiten het manege terrein rijden. Dit moet altijd in overleg met Caroline Buizer. Er wordt dan gekeken of je in het bezit bent van een Ruiterbewijs. Ook moet je altijd melden als je naar buiten gaat.

Als u zelf een dag niet kunt komen, is dat uw eigen verantwoordelijkheid. In overleg kunnen wij hem gebruiken in de lessen. Ruilen van dagen is helaas niet mogelijk. Er mogen geen andere personen op rijden (m.u.v. uitstappen), alleen degene die least. Buiten de lease kan het zo zijn dat je paard of pony 1x per maand 1 proefje meeloopt tijdens de FNRS wedstrijd.

Kijk ook eens op onze website voor onze activiteiten tijdens de herfstvakantie

FNRS en ruiterpaspoort
Omdat manege Hitland is aangesloten bij de FNRS, moet iedere ruiter (ook pensionruiters) aangemeld zijn bij de FNRS en in het bezit zijn van een ruiterpaspoort (dit is iets anders dan een ruiterbewijs!). Hieraan zit o.a. een aanvullende verzekering verbonden. Lees hierover meer op FNRS.nl. Ook is het in de lessen verplicht om òf rijlaarzen, òf jodphurs (korte laarsjes) mét chaps te dragen. Zorg ook voor een rijbroek (of stevige legging). Je cap moet een goedgekeurde veiligheidshelm zijn (er moet keurmerk CE 1384 in staan). In de springlessen zijn bovendien peesbeschermers voor het paard verplicht.

Op 12 NOVEMBER, 10 DECEMBER en 21 JANUARI staan er FNRS wedstrijden gepland, geef je op en doe gezellig mee.

Wedstrijd kleding verplicht vanaf de F3. Wijzigingen tot de vrijdag voor de wedstrijd doorgeven, daarna is het niet meer mogelijk om te wijzigen of op te geven.

Water
Zoals jullie gemerkt hebben is er een waterslot geplaatst op de afspuitplaats, dit hebben we moeten doen omdat de rekening te hoog opliep door onnodig waterverspilling. Voor 50 eurocent per 4 minuten kan je je paard/pony afspuiten, om je bit af te spoelen is er in de hoek een kraantje met een drukknop, deze geeft voor 5 seconden water.

Plastic en afval
Wij komen teveel rommel tegen op de poetsplaatsen, gangen, stallen en buiten op het terrein, ruim je afval netjes op in de daar voor bestaande afvalbakken. Vooral omdat het gevaarlijk is voor de paarden en pony`s. Ook de mesthoop is geen vuilcontainer, de mestboer neemt het niet mee als er veel afval in ligt.

Tijdens de aankomende feestdagen zijn er een aangepaste openingstijden, tijden volgen nog.

Namens team Hitland en Familie Buizer wensen we jullie alvast Fijne feestdagen en een gezellig uiteinde.

Hebben jullie na het lezen van deze brief nog vragen, zoek ons dan op, bel ons of stuur een mailtje.

 

Met vriendelijke groeten, Medewerkers manege Hitland

 

Download de PDF: Manege Hitland 4e kwartaalbrief 2017