Stichting Jeugdwerk Zuidplas2

Paardrijden via Stichting Jeugdwerk Zuidplas

Stichting Jeugdwerk Zuidplas is een professionele organisatie en partner van gemeente Zuidplas voor de uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid. Ze hebben acht personeelsleden in dienst en er werken vele vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit vijf vrijwilligers. In de mei vakantie was er speciaal voor kinderen vanaf 6 jaar mogelijk kennis te maken met paardrijden. Afgelopen vrijdag zijn ze naar manege Hitland gekomen. Onder ervaren begeleiding hebben ze de beginselen van paardrijden geleerd.

Deze activiteit worden georganiseerd via BRAinS (Brede Activiteiten in Scholen) en BRAinSXL (VO) van gemeente Zuidplas. Stichting Jeugdwerk Zuidplas coördineert het project en zorgt ervoor dat al deze activiteiten worden opgenomen in het programma waar alle leerlingen van gemeente Zuidplas aan deel kunnen nemen. BRAinS/BRAinS XL is een samenwerkingsproject van gemeente Zuidplas, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sportverenigingen, culturele instellingen, particulier initiatief en jeugdwerk Zuidplas.